Què fem

El SCIC, com a entitat coordinadora de les corals que en són membres, es proposa diverses tasques:

1La difusió del repertori tradicional català i l’adaptació de cançons d’altres països, quan es creu convenient.

2L’impuls de la creació de nou repertori mitjançant l’encàrrec de cantates, cançons i harmonització de cançons tradicionals catalanes.

3La preocupació per la millora del nivell musical de les corals federades i del nivell coral del país. Per això organitza cursos de direcció i recomana als seus directors l’assistència als organitzats per altres federacions. 5è Curs de Direcció del SCIC

4L’organització, dues vegades l’any, de les Jornades de Treball per als directors i responsables de les corals membres

5La coordinació de les trobades anuals: els Juguem Cantant per als petits de 4 a 7 anys i les trobadesque poden ser de diversos tipus: taller, intercanvis, etc. A més, cada 5 anys se celebra una Trobada General on hi prenen part totes les corals del SCIC i s’hi estrena una cantata.