Projectes musicals page title

PROJECTES MUSICALS

Cada curs, el SCIC proposa projectes musicals diversos dels quals poden participar les corals membres. Estan estructurats per edats recomanades entre PETITS (4-6 anys), MITJANS (7-9 anys) i GRANS (10-16 anys).

PETITS: El Juguem Cantat

És una trobada d’àmbit comarcal per als grups de Petits de les corals (s’organitza per demarcacions). Tradicionalment, s’estructura en dues parts: una en la que les corals assagen i mostren en concert el repertori acordat i una altra de jocs adequats a les edats dels infants participants.

L’organització de la trobada és col·laborativa entre totes les corals que en formen part. De manera rotatòria, les corals n’assumeixen l’organització amb el suport dels Caps Comarcals, que exerceixen com a delegats territorials dels equips del SCIC. 

MITJANS I GRANS: Les trobades

Cada any es proposen projectes musicals de naturaleses diverses per als grups de Mitjans i Grans. En ocasions s’ofereix el mateix projecte per als dos grups d’edat i en altres es fan propostes separades. En tots els casos, l’objectiu és que les corals que formen part del SCIC puguin trobar-se per tal que els infants gaudeixin de cantar junts i puguin enriquir-se mútuament. En els seus projectes, el SCIC aposta sempre per treballar i col·laborar amb directors, músics acompanyants i altres artistes de màxim nivell. Al llarg dels anys, s’han fet tot tipus de trobades i seguim inventant-ne de noves any rere any per adaptar-nos el millor possible a la naturalesa del projecte musical de cada curs.

 • “La Màquina del temps”, amb Arnau Tordera (2019)
 • “El SCIC amb Coetus” (2021)
 • “Vet-ho aquí”, cantata d’Albert Guinovart i David Pintó (2022)
 • “Cantemus”, sota la direcció musical de Josep Vila i Jover i la direcció artística de David Puertas (2018)
 • Cap de setmana de treball i convivència en cases de colònies
 • Trobades taller

ALTRES ACTIVITATS

Amb menys freqüència però també de forma recurrent, el SCIC dinamitza o col·labora a dinamitzar altres activitats de les quals poden formar part les corals.

Enregistraments

El SCIC produeix regularment enregistraments d’obres de nova creació o altres de ja existents però que es creu convenient enregistrar per fomentar-ne la difusió.

 • Enregistrament de la cantata “Vet-ho aquí”, d’Albert Guinovart i David Pintó (2022)
 • Enregistrament de la cantata “La Màquina del temps”, d’Arnau Tordera (2019)
 • Enregistrament de la cançó “Imagine”. Projecte audiovisual per a La Marató de TV3 (2018)

Intercanvis

Les corals poden utilitzar la xarxa que proporciona el SCIC per trobar intercanvis amb les corals membres. El SCIC també ha promogut, en ocasions, intercanvis internacionals.

 • Intercanvi de corals del SCIC amb cors infantils de la Vlaamse Federatie van Jonge Koren, federació coral de Flandes (2018)

Festivals

Moltes corals han trobat en el SCIC un marc on organitzar-se amb altres corals per assistir a festivals internacionals. Des del Secretariat, ocasionalment també es coordinen els projectes musicals que les corals mostren conjuntament als festivals.

 • Concert conjunt dels cors del SCIC participants al festival Europa Cantat Junior a Lyon (2017)