Demarcacions page title

DEMARCACIONS

Actualment, les corals s’agrupen en les següents demarcacions:

  • Barcelonès: barcelones@scic.cat
  • Eix Llobregat – Vallès Occidental: llobregat@scic.cat
  • Maresme – Vallès Oriental: maresme@scic.cat
  • Penedès – Anoia: penedes@scic.cat
  • Gironès – Osona: girones@scic.cat
  • Tarragonès: tarragones@scic.cat
  • Terres de Ponent: ponent@scic.cat